23 d’octubre de 2007

La Competència Digital


Durant tot el curriculum, he vist com en gairebé totes les ares es contempla l'ús de les noves tecnologíes, tant als objectius de cicle com d'avaluació de cadascuna d'elles. Però, no crec tant important que els alumnes empren les NTIC com instruments cooperatius i de recolzament de cada area, sino que les han de conèixer, de la mateixa manera que ho fan amb altres arees contemplades al curriculum. Em sembla que s'han de tenir en compte com la resta de matèries, i educar els infants des del començament, el contrari conduïria a una major predisposició per poder ser manipulats tant social, política com económicament. Sols voran les noves tecnologies com a suport de l'esplai personal, i no com una eina necessària, o suport d'aprenentatge.
Les noves tecnologíes no han d'èsser tractades com noves, sinó com una eina habitual i quotidiana a l'escola, és el que s'anomena realitat escolar. Però en tant en quant no ha sigut tractada i pressa en compte a totes les ares, suposa una discriminació de la tecnologia. I un dels objectius de l'educació no es l'educació contra tota discriminació de qualsevol tipus?
Tot el que hem vist no està malament, crec que s'ha comés una errada, tal volta siga un oblit? o simplement no l'han volgut contemplar?, no està interrelacionada amb la tecnología?. Una de les tasques importants dintre de la ciutadanía, cal que siga educar-los per l'ús, formació de pensament i crítica sobre com emprar i entendre la informació i comunicació. Tal i com he comentat als darrers paràgrafs.
No es tracta de que els nostres fills estiguen preparats per a la tecnologia, sinó que la preparació ha d'èsser íntegra i adequada, fent-la extensible als adults que influiexen en la formació dels ciutadans del futur. Per a que les noves tecnologies estiguen assolides degudament a les nostres vides, a més de dotacions materials, aquestes han d'anar acompanyades d'uns recursos humans.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada